FEATURES OF AUTOMATED MONITORING OF THE PRODUCTION ENVIRONMENT USING SMART STRUCTURES
Abstract and keywords
Abstract (English):
A detailed description of the features of automated monitoring using smart systems is given. An automated system based on a smart structure is presented, consisting of modules for collecting data from various sensors, analyzing and processing the received data, providing information about the state of the production environment and recommendations on the optimal mode of operation of equipment and control action.

Keywords:
automated production, monitoring, systems, smart structures, production environment of the enterprise
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Shevnina, Ju.S., Gagarina, L.G., Chirkow, A.V. On the Issue of Modeling Complex Nonlinear Systems // AIP Conference Proceeding: Materials Science and Engineering. – V. 920. CAMSTech-II 2021. – P. 323-328.

2. Yan Lekun. Kak uchitsya mashina. Revolyuciya v oblasti neyronnyh setey i glubokogo obucheniya. [Biblioteka Sbera: Iskusstvennyy intellek]. – M.: Al'pina non-fikshn, 2021. – ISBN 978-5-907394-29-2.

3. Shevnina Yu.S. Metod dekompozicii slozhnoy nelineynoy sistemy na osnove processnogo podhoda // Sistemy upravleniya i informacionnye tehnologii. – 2021. – № 3(85). – S. 24-29. – DOI 10.36622/VSTU.2021.85.3.005. – EDN JMTOUR.

4. Shevnina Yu.S. Ierarhicheskaya model' nelineynoy dinamicheskoy sistemy // Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya: Estestvennye i tehnicheskie nauki. – 2021. – № 8. – S. 135-139. – DOI 10.37882/2223-2966.2021.08.40. – EDN UELLUZ.

5. Kuz'mich R.I., Masich I.S., Stupina A.A. Modeli formirovaniya zakonomernostey v metode logicheskogo analiza dannyh // Sistemy upravleniya i informacionnye tehnologii. – 2017. – № 1(67). – S. 33-37. – EDN XXBRXR.

6. Furnkranz J., Gamberger D., Lavrac N. Foundations of Rule Learning. – Springer-Verlag, 2012.

7. Shevnina Yu.S., Gagarina L.G. Podhody k avtomatizacii processov centrov kollektivnogo proektirovaniya mikroelektroniki // Informacionnye tehnologii i vychislitel'nye sistemy. – 2021. – № 4. – S. 12-25. – DOI 10.14357/20718632210402. – EDN KZHZJZ.

Login or Create
* Forgot password?