NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION: DOCUMENTS, FUNDAMENTALS OF THEORY, APPLIED ASPECTS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article reveals the sequence of formation and qualitative transformation of the basic legal documents on national security. The analysis of the state of the theory of national security showed a relatively weak level of its scientific developments and disunity of results due to their interdisciplinary nature. The most acute problems in the field of the organizational and methodological component of activities to ensure national security are shown. The significance of the application of mathematical and statistical methods as a tool for information and analytical support of activities in the field of ensuring national security is noted.

Keywords:
national security, national interests, doctrinal documents, national security theory, strategy, organizational and methodological issues, monitoring, mathematical and statistical methods
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. O strategii nacional'noy bezopasnosti Rossiyskoy Federacii [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001 (data obrascheniya 06.03.2022).

2. Ovchinnikov A. N., Mamychev A. Yu., Kravchenko A. G. Osnovy teorii nacional'noy bezopasnosti. Uchebnoe posobie. – M.: RIOR, 2014. – 252 s.

3. Kardasheva I. B. Osnovy teorii nacional'noy bezopasnosti. Uchebnik. – M.: Yurayt, 2020. – 332 s.

4. Inshakov S. Osnovy teorii nacional'noy bezopasnosti. – M.: Knorus, 2021. – 304 s.

5. Chapchikov S.Yu. Konceptual'nye osnovaniya nacional'noy bezopasnosti i mehanizm ee obespecheniya: teoretiko-pravovoe issledovanie: avtoreferat diss. … doktora yuridicheskih nauk. – Kursk, 2018. [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: https://swsu.ru/upload/iblock/a07/avtoreferatchapchikovs.y.pdf. (data obrascheniya 06.03.2022).

6. Nazarov V.P. Razvitie teoreticheskih i metodologicheskih osnov strategicheskogo planirovaniya v Rossiyskoy Federacii v usloviyah novyh vyzovov i ugroz: Dissertaciya ... doktora politicheskih nauk. – M., 2021. – 463 s. [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: https://mgimo.ru/science/diss/nazarov-v-p.php (data obrascheniya 06.03.2022).

7. Chekmarev V.V. Teoriya ekonomicheskoy bezopasnosti: evolyucionnyy aspekt // Ekonomicheskaya bezopasnost'. – 2020. – T. 3. – № 3. – S. 335–350.

8. Borodushko I.V. Issledovanie problem nacional'noy bezopasnosti s pozicii teorii riskov // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo universiteta ekonomiki i finansov. – 2013. – № 3 (81). – S. 57–64.

9. Kuznecova E.I. Teoriya ekonomicheskoy bezopasnosti v evolyucionnom razvitii sovremennoy nauki // Ekonomicheskaya bezopasnost'. – 2018. – T. 1. – № 1. – S. 21–27.

10. Mironova O.A. Perspektivy razvitiya teorii, metodologii i praktiki ekonomicheskoy bezopasnosti // Innovacionnoe razvitie ekonomiki. – 2019. – № 6 (54). – S. 2–10.

11. Buhval'd E.M., Valentik O.N. Problemy nacional'noy bezopasnosti Rossii v svete konstitucionnyh novaciy 2020 goda // Ekonomicheskaya bezopasnost'. – 2021. – T. 4. – № 2. – S. 191–208.

12. Borodushko I.V., Lukashevich V. V. Osnovy menedzhmenta. – 2-e izd. pererab. i dopoln. – M., 2012.– 271 s.

13. Boer V.M., Borodushko I.V. Problemy gosudarstvennogo regulirovaniya migracionnyh processov v RF // Probely v rossiyskom zakonodatel'stve. – 2012. – № 3. – S. 10–14.

14. Borodushko I.V., Vasil'eva E.K., Yankovskaya E.S. Migraciya i nacional'naya bezopasnost'. – SPb: Izd-vo SPbYuA, 2013.

15. Omel'chenko D. A. Matematiko-statisticheskiy analiz social'noy bezopasnosti v prigranichnyh regionah Rossii: opyt postroeniya tipologii // Society and Security Insights. – 2020. – T. 3. – № 1. – S. 13-36.

Login or Create
* Forgot password?